Vi kämpar mot den oövervinnerliga fienden aka Al- qaida!
Killen i bilden är hakimullah Mehsud. Han har dött och återuppstått 6-7ggr!

Hur tusan kan man besegra en fiende som återuppstår flera gånger om?

Talibanledaren hakimullah Mehsud dog under 2009 två gånger i spetember, en till gång i oktober, sen två gånger till i januari 2010. Inte ens Jesus har dött så många gånger. Hans historia ser tydligen ut såhär:

 • 7:e Augusti, 2009: Mehsud dör i en amerikansk flygattack.
 • Augusti, 2009: Mehsud dör i ännu en flygattack.
 • September, 2009: Mehsud kräver omväxling och dödas i stället i en eldstrid med några rivaler.
 • December, 2009: Missnöjd med förra försöket går Mehsud tillbaks till säkra kort och dödas i en flygattack.
 • 14:e januari, 2010: Mehsud fortsätter på den inslagna vägen och dödas i en flygattack.
 • 17:e januari, 2010: Rädd om sitt världsrekord dör Mehsud igen tre dagar senare, igen i en flygattack.
 • 5:e Februari, 2010: Det är fortfarande osäkert om Mehsud är vid liv eller ej.

  Abu ayab al-Masri har dött minst 2 gånger, en gång under 2007 och en till gång 2010. Detta samtidigt som han varit i egyptiskt fängelse i 10 år. Hur en person kunnat dö 2 gånger samtidigt som han varit i fängelse i ett annat land kan man ej förklara.  Abu Omar al-Baghdadi i bilden!

  Al-qaida ledaren Abu Omar al-Baghdadi har även han en ganska fin historia om fångenskap och död:

 • April 2004: Baghdadi skjuts i huvudet och dör under slaget om Fallujah.
 • 10:e Mars 2007: Baghdadi arresteras i Baghdad.
 • 10:e Mars, 2007: Senare samma dag är han inte arresterad.
 • Mars, 2007: Baghdadi dör för andra gången.
 • 3:e Maj, 2007: Baghdadi dör för tredje gången.
 • 18:e Juli, 2007: Amerikanska militären förklarar att Baghdadi är en myt och aldrig har funnits.
 • 19:e Juli, 2007: Amerikanska armén visar att det endast varit en skådis som spelat den icke-existerande ledaren hela tiden.
 • September, 2007: Den en gång arresterade, två gånger dödade och sedan aldrig existerande ledaren hotar Lars Vilks.
 • Maj, 2008: Den amerikanska armén förklarar att Al Qaida tyckte det var så pinsamt att skådisen avslöjades så de bytte namn på ledaren Hamed Dawood Mohammed Khalil al Zawi till Baghdadi.
 • 23:e April 2009: Baghdadi grips, återigen i Baghdad. Fem dagar senare visas foton upp som bevisar hans arrest.
 • 19:e April, 2010: Badghdadi dör en fjärde gång.
 • P.S. Mehsud har rapporterats dödas av rivaler vid flera separata tillfällen. Jag har dock valt att räkna dem som endast ett. Det är också möjligt att två av flyganfallen jag räknar upp egentligen ska ses som ett. I så fall är Baghdadi bara en återuppståndelse ifrån Mehsud! Spänningen är olidlig.

  Man måste verkligen skapa en ny OS-gren när det gäller att dö och komma till liv igen. Samt göra sig beredda att i krig slås mot människor med övernaturliga krafter att dö och leva igen.

  Tack till bloggen Motbilder som kom med denna information, samt bloggen Dar ul-Hikma.


 • En sann berättelse

  Lyssna bara på den här historian och reflektera över dig själv.

  Den viktigaste plikten för muslimer!  Hon utför alla de fem dagliga bönerna vid utsatt tid, och låter inte hushållsarbetet eller hennes uppgifter som maka och mor hindra henne från att göra det. Bönen är en pelare av religionen, den som fastställer bönen - inrättar tron, och den som försummar bönen - förstör tron. Bönen är det bästa och ädlaste av gärningar, som Profeten förklarar i en hadith återberättad av Abdullah ibn Masood : ¨Jag frågade Allahs sändebud
  : Vilken är den mest älskade gärningen av Allah? Han saatt utföra varje bön så snart det är dags. Jag frågade honom, och sen? Han sabehandla föräldrarna med barmhärtighet och respekt. Jag frågade honom, och sen? Han saJihad för Allahs skull.


  Bön är länken mellan en slav och hans Herre, det är den rika källan från vilken en person hämtar styrka, uthållighet, barmhärtighet och förnöjsamhet, och det är ett sätt att rena fläcken i hans eller hennes synder. Abu Hurayrah , följeslagare till profeten , berättar: ¨ Jag hörde Allahs budbärare säga: ¨ Vad skulle du tänka om det fanns en flod som rinner genom dörren till någon av er, och han badade i den fem gånger varje dag, skulle några spår av smuts lämnas på honom? Folket sade: det skulle inte finnas spår av smuts på honom. Han sadet är som de fem dagliga bönerna, genom vilken Allah tar bort synder. ¨

  Jaabir , en annan följeslagare, säger: ¨ Allahs sändebud sade; de fem dagliga bönerna är som en djup flod som rinner genom dörren till någon av er, där han badar fem gånger varje dag

  En man dör i sujud i Mecka


  Bönen är en nåd som Allah har skänkt sina slavar, de söker dess skugga fem gånger om dagen och prisar sin Herre, ber om Hans hjälp och söker Hans nåd, vägledning och förlåtelse. Således blir bönen ett medel för rening för dem som ber, män och kvinnor lika, rensning från deras synder. Uthmaan ibn Afaan sa: ¨ Jag hörde Allahs budbärare sägadet finns ingen muslim som när tiden för bön är inne utfört tvagningen ordentligt, koncentrerar sig på sin bön och bugar korrekt, utan att bönen kommer att bli en försoning för synder som begåtts före det, så länge ingen större synd har begåtts. Detta gäller tills tidens slut. ¨ Muslim

  Det finns väldigt många hadither som talar om vikten av Salah och vilka välsignelser det innebär för de män och kvinnor som ber, och en rik vinst av förmåner som de kan dra av detta, varje gång de står inför Allah i en attityd av ödmjukhet och ånger.


  2:286 Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!"

  Media och deras hjärntvättning!

  Den här videon är för folk som säger "alla muslimer är inte terrorister MEN alla terrorister är muslimer!".
  Det är bara media som får er att tro det. Att det är muslimer som är hotet. Dem skrämmer folket så att dem kan behandla muslimer hur dem vill utan att folket får skuldkänslor.

  2006 begicks 500 terrorattacker i europa men bara 1 var ett "islamistik grupp".
  Vart var media på dem 499 andra terroristattackerna?
  källor: http://actnow.nu/nyhetsarkiv/3019-antalet-terroristattacker-minskar-i-europa
  http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,476599,00.html
  När muslimer gör nått så ska det alltid bli världsnyhet men när en icke muslim gör nått så sägs det inget.
  The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses."
  — Malcolm X

  Hur vet vi att koranen är Guds ord? Del 2

  Miraklar i koranen!
  Många säger att koranen är skriven av människor, låt mig fråga er hur kunde människor för 1400år sedan veta det här?
  Dem hade ingen djup kunskap om sjärnor och det fanns inga teleskop osv. Säg mig hur visste dem det här? Dem visste inte utan det är skaparen av universum som har kunskap om allt.
  Bilden förklarar allt
  This picture of the on September 18, 1994, by the NASA Hubble Space Telescope is officially referred to as NGC 6543. Estimated to be 1,000 years old, the nebula is a visual "fossil record" of the dynamics and late evolution of a dying star.  NGC 6543 is an exploding star 3,000 light-years away in the northern constellation Draco.

  Kolla hur koranen beskriver med precision! Det fanns inga teleskop, ingenting!
  jämför själva!
  Kan man hitta en bättre beskrivning?  NASA kallade den
  Och folk säger till mig "hur vet du att koranen är från gud" Haha jag säger bara läs den innan du frågar mig. Koranen är inte vilken bok som helst. Den är från han som har skapat både mig och dig! Han har kunskap om allt och vet allt.
  Hahaha nasa kallade den "Cat's Eye Nebula" men Gud hade ett bättre namn som beskrev den bättre "Oily Red Rose Nebula".
  Det kommer fler vetenskapliga grejjer i koranen inom kort inshallah!

  Hur vet vi att koranen är Guds ord?

  Det finns många sätt och veta om det är från gud eller inte.
  1. Koranen utmanar männsikor att skriva en bok som den.
  17:88] Säg: "Om människor och osynliga väsen i samarbete försökte åstadkomma något som skulle kunna jämföras med denna Koran, skulle de misslyckas, även om de gav varandra all hjälp!"
  2. Den utmanar alla att hitta ett fel i boken.
  [4:82] Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud.

  Sen finns det mitt favorit sätt att bevisa koanen är från gud och det är genom vetenskapliga bevis. Om en person skapar en dator vem kan mest om den? såklart han som har skapat den. Samma sak med gud han har skapat allt och därför kan han mest om skapelsen.
  Det finns ca 6000 verser i koranen och 1000 verser snackar om vetenskap.
  Så jag tänkte börja med Koranen och big bang teorin. Vad är big bang teroin?
  Big bang teorin går ut på att man säger från början så fanns det ingenting. Det fanns bara en prick! det var universum och runt den pricken så fanns det ingenting inte ens tomrum. Sen smällde den där pricken! och normalt sätt när nånting smäller så tänker man att det är massa saker som flyger omkring men det är inte så här utan det är den där pricken(universum) som flyger ut i ingenting (universum expanderar).
  Detta har stått i koranen i 1400år! Hur visste en man som inte kunde skriva eller läsa sitt eget namn det här? han visste inte, utan han som har skapat allting har skickar ner det här till honom som ett bevis för oss människor.
  [21:30] INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?

  Den här versen håller med vetenskapen i en anna punkt och det är att allt liv har uppståt ur vatten.
  Det här är bara del 1. Fler vetenskapliga bevis kommer. Frågor i kommentarerna!
  källa: http://www.youtube.com/watch?v=EL-vlLEpZwI

  Skapelsehistorian

  Vad fanns på jorden innan människan?
  I början så levde jinn (osynliga väsen) på jorden. Dem flesta av dem var väldigt onda och dem korrupterade världen. Till slut skickade gud änglar för att kriga mot dem och utplåna dem. Så gud utplånade alla jinn förutom Iblis (aka Lucifer). Han dödade inte iblis för att han var så religiös och så gudsfruktig att gud la honom i himmelen bland änglarna. Så han hade en mycket hög status som änglar MEN han var ingen ängel som kristna hävdar "fallen angel".
  Hursomhelst! Gud bad ängel Gabriel att gå ner på jorden och samla ihop alla möjliga sorters lera från jorden. Så Ängeln Gabriel gick ner på jorden och samlade ihop alla sorters lera. Gul lera, vit, svart, brun, hård, mjuk, fast osv.
  Sen kom han tillbaka med lerorna och gud skapade första människan från det han hade samlat ihop. Det är därför människor har olika färger och olika egenskaper. Vissa har en hård personlighet andra är mjuka osv.
  När gud hade skapat Adam (alehy salam) så var Adam bara en staty för gud hade inte lagt själ i honom. Så Adam stod där bara i flera år i lera. Adam var 33m lång. En dag så blåste gud in en själ i Adam o han bad alla att gå ner för honom. Så alla änglar gick ner FÖRUTOM Iblis!
  Gud frågade Iblis: ""Iblees! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?""
  Iblis:[Iblees] svarade: "Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja."
  [Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!"
  [Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!"
  [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]."

  Kolla iblis svar nu! Många känner säkert igen oss!
  [Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!"
  [Gud] sade: "Detta är för Mig en rak väg; du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig. Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla - det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]."DE GUDFRUKTIGA [skall vistas] i lustgårdar med [porlande] källor, och skall [vid inträdet] hälsas: "Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont och mot all förgänglighet]."
  Vi skall rensa bort ur deras bröst [alla rester av gammalt] agg och [med hjärtat fyllt av] broderlig kärlek [skall de ta plats] på upphöjda troner mitt emot varandra.
  De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd]. Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet -men Mitt straff [när det drabbar, innebär] det svåraste lidande.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Så Iblis vägrade gå ner på sitt ansikte för Adam pga högmod. Han ansåg sig vara bättre än Adam pga av deras olika skapelser. I islam så anses högmod vara bland dem största synderna. Profeten Muhammad(sallahu alehy wa salam) sa: "den som har så mycket som en sandkorn högmod i sig kommer INTE att hamna i paradiset"
  Så därför ska man aldrig anse sig själv vara bättre än någon, som vissa människor dem tror dem är bättre än andra bara för att dem är vita eller smarta eller snygga osv.
  Iblis bad gud att låta honom leva tills domedagen. Han sa något som många människor brukar säga att det är "guds fel" att det blev som det blev. Istället för att erkänna att det var han själv som har gjort fel. För gud har gett människan och jinn något som änglarna inte har och det är frivilja.

  Vad ska en människa göra när han syndar?

  Vi ska inte göra samma misstag som Iblis när vi gör fel! Man ska inte sitta och klaga på gud o säga att det är hans fel osv. Gud har gett dig rätten att göra vad du vill! Utan man ska göra som Adam när han gud sa "ät INTE från det trädet" och adam begick den synden MEN han bad om förlåtelse för gud. Man ska ALDRIG skämmas eller säga "men gud kommer aldrig förlåta mig". Wallah gud förlåter Iblis fortfarande om han ber om förlåtelse. Men vad är dem som stoppar iblis? Hans högmod och stolthet!
  Gud älskar och höra hans tjänare be om förlåtelse! För när man ber om förlåtelse så går synden bort och man får även en god gärning för att man har gått tillbaka till gud.
  Ställ era frågor i kommentarerna.

  RSS 2.0